Những câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tìm được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng (IFU) cho một sản phẩm cụ thể?

Đối với IFU dành cho chuyên gia:

  1. 1. Chọn Continent (Lục địa) > Country (Quốc gia) > Languages (Ngôn ngữ). Chọn Continue (Tiếp tục).
  2. 2. Nhập tên sản phẩm hoặc số model, hoặc lọc theo Segment (Phân khúc), Category (Loại) và Family (Nhóm).
  3. 3. Chọn Search (Tìm kiếm).

Màn hình sẽ hiển thị IFU đã phê duyệt cho quốc gia và sản phẩm đã chọn.

 

Đối với hướng dẫn sử dụng dành cho bệnh nhân:

  1. 1. Chọn Continent (Lục địa) > Country (Quốc gia) > Languages (Ngôn ngữ). Chọn Continue (Tiếp tục).
  2. 2. Nhập tên sản phẩm hoặc số model, rồi chọn Search (Tìm kiếm).
  3. 3. Hoặc chọn một liên kết đến sản phẩm cụ thể.

Màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng dành cho bệnh nhân đã phê duyệt cho quốc gia và sản phẩm.

 

Vì sao không liệt kê quốc gia của tôi? (Chỉ có hướng dẫn sử dụng)

Quốc gia của bạn có thể không được phê duyệt IFU bản điện tử vào thời điểm này. Công ty sẽ cung cấp sản phẩm kèm theo IFU bản giấy. Nếu bạn yêu cầu một bản sao IFU, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng phù hợp Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Vì sao không liệt kê sản phẩm tại quốc gia của tôi? (Chỉ có hướng dẫn sử dụng)

Sản phẩm có thể không được phê duyệt ở quốc gia đã chọn và/hoặc có thể Hướng dẫn sử dụng bản điện tử không được phê duyệt vào thời điểm này. Công ty sẽ cung cấp sản phẩm kèm theo Hướng dẫn sử dụng bản giấy. Nếu bạn yêu cầu một bản sao Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng phù hợp Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Tôi có thể sử dụng hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng dành cho quốc gia khác không?

Không, bạn phải sử dụng hướng dẫn thông tin bệnh nhân và Hướng dẫn sử dụng dành riêng cho từng quốc gia.

Làm cách nào xem được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng bản điện tử?

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader phiên bản 6.0 trở lên để xem tệp PDF.

Hãy bấm vào tên tệp PDF trong kết quả tìm kiếm. Tệp sẽ hiển thị trên trình duyệt web của bạn. Bạn có thể dùng chức năng của phần mềm Adobe Reader để lưu, tìm hoặc in tệp. Phần mềm PDF reader miễn phí hiện có tại đâ qua Hệ thống Adobe.

Trình duyệt web được đề xuất là:

  • Chrome. Vui lòng truy cập Google để tải xuống.
  • Mozilla Firefox. Vui lòng truy cập Mozilla để tải xuống.
  • Microsoft Edge. Vui lòng truy cập Microsoft để tải xuống.
  • Safari. Vui lòng truy cập Apple để tải xuống.

Làm cách nào xem được các phiên bản trước của hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Đối với khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tính năng mở rộng và hiển thị các phiên bản trước đó, số tài liệu và ngày phát hành.

Làm cách nào biết được liệu công ty có sửa đổi hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng không?

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sửa đổi hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc tài liệu Hướng dẫn sử dụng. Vì vậy, vui lòng tham khảo trang Web này để cập nhật phiên bản mới nhất.

Công ty sẽ thông báo cho tôi như thế nào, nếu Hướng dẫn sử dụng được sửa đổi vì lí do an toàn?

Abbott đã đề ra một quy trình chính thức, xác định thời điểm cần thực hiện Hành động khắc phục đảm bảo an toàn cho sản phẩm đã tung ra thị trường (FSCA). Đôi khi, FSCA có thể bao gồm các sửa đổi khẩn cấp đối với hướng dẫn sử dụng theo quy định. Trong những trường hợp này, quy trình của Abbott yêu cầu gửi Thông báo về an toàn cho sản phẩm đã tung ra thị trường cho mọi Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP), những người đã nhận được sản phẩm bị ảnh hưởng, để thông báo cho họ biết về các hướng dẫn sử dụng theo quy định đã được sửa đổi. Nếu IFU trên trang web đã được cập nhật vì lý do an toàn, lý do sẽ hiển thị trong trường RevisionType (Loại sửa đổi).

Làm cách nào tải được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng bản điện tử?

Đối với phiên bản mới nhất, hãy bấm vào tên tệp PDF trong kết quả tìm kiếm. Tệp sẽ hiển thị trên trình duyệt web của bạn. Bạn có thể dùng chức năng của phần mềm Adobe Reader để lưu, tìm hoặc in tệp. Phần mềm PDF reader miễn phí hiện có tại đây qua Hệ thống Adobe.

Làm cách nào để in được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng bản điện tử?

Đối với phiên bản mới nhất, hãy bấm vào tên tệp PDF trong kết quả tìm kiếm. Tệp sẽ hiển thị trên trình duyệt web của bạn. Bạn có thể dùng chức năng của phần mềm Adobe Reader để lưu, tìm hoặc in tệp. Phần mềm PDF reader miễn phí hiện có tại đây qua Hệ thống Adobe.

Tôi có thể tìm định nghĩa của các ký hiệu trên nhãn ở đâu?

Mỗi hướng dẫn thông tin bệnh nhân và Hướng dẫn sử dụng đều chứa các định nghĩa ký hiệu trên nhãn. Để biết các biểu tượng hài hòa được sử dụng nhiều nhất, hãy bấm vào đây. đây.

Làm cách nào để yêu cầu bản sao hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại fax hoặc email.

Để nhận được biểu mẫu yêu cầu trực tuyến, hãy truy cập IFU cụ thể, theo hướng dẫn trong phần Làm cách nào tìm được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng (IFU) cho một sản phẩm cụ thể?

Sau đó, chọn Yêu cầu bản sao theo tên của tệp PDF.

Trong bao lâu khách hàng sẽ nhận được bản sao bằng giấy của hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Khách hàng thuộc Liên minh châu Âu sẽ nhận được hướng dẫn thông tin bệnh nhân hoặc Hướng dẫn sử dụng bản in miễn phí trong vòng 7 ngày theo lịch. Tại các địa điểm khác, việc gửi các tài liệu này sẽ được thực hiện theo quy định của địa phương.

Làm cách nào tìm được Định danh duy nhất của thiết bị (UDI) cho thiết bị?

Hãy tham khảo nhãn sản phẩm. UDI gồm có hai phần: 16 chữ số đầu tiên là UDI-DI và 18 chữ số cuối cùng là UDI-PI.

Unique Device Identification *Mã định danh của thiết bị = 16 chữ số đầu tiên

Bạn có thể sử dụng UDI-DI trên trang EUDAMED để truy cập thông tin liên quan đến thiết bị như: Tóm tắt về độ an toàn và hiệu suất lâm sàng (SSCP).