คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะค้นหาคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งาน (IFU) สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการได้อย่างไร

สำหรับ IFU สำหรับแพทย์

  1. 1. เลือก Continent (ทวีป) > Country (ประเทศ) > Languages (ภาษา) แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  2. 2. ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น หรือกรองตาม Segment (ส่วน), Category (หมวดหมู่) และ Family (กลุ่มผลิตภัณฑ์)
  3. 3. เลือก Search (ค้นหา)

ระบบจะแสดง IFU ที่ผ่านการอนุมัติสำหรับประเทศและผลิตภัณฑ์ที่เลือก

 

สำหรับคู่มือผู้ป่วย

  1. 1. เลือก Continent (ทวีป) > Country (ประเทศ) > Languages (ภาษา) แล้วเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  2. 2. ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น แล้วเลือก Search (ค้นหา)
  3. 3. หรือเลือกลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ระบบจะแสดงคู่มือผู้ป่วยที่ผ่านการอนุมัติสำหรับประเทศและผลิตภัณฑ์ที่เลือก

 

ทำไมประเทศของฉันจึงไม่แสดง (เฉพาะคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น)

ประเทศของคุณอาจยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ IFU อิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้ ผลิตภัณฑ์จะมาพร้อมกับ IFU ใน รูปกระดาษ หากคุณต้องการสำเนาของ IFU โปรดติดต่อเราโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมใน Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

ทำไมผลิตภัณฑ์จึงไม่แสดงในประเทศของฉัน (เฉพาะคำแนะนำในการใช้งาน เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศที่เลือก และ/หรือไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ IFU อิเล็กทรอนิกส์ใน ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์จะมาพร้อมกับคำแนะนำในการใช้งานในรูปกระดาษ หากคุณต้องการสำเนาของคำแนะนำใน การใช้งาน โปรดติดต่อเราโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมใน Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

ฉันสามารถใช้คู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานจากประเทศอื่นได้ หรือไม่

ไม่ได้ ต้องใช้คู่มือข้อมูลผู้ป่วยและคำแนะนำในการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแต่ละประเทศ

ฉันจะดูคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งาน (IFU) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างไร

ต้องใช้ Adobe Reader 6.0 หรือใหม่กว่าในการดูไฟล์ PDF

คลิกที่ชื่อ PDF ในผลลัพธ์การค้นหา ระบบจะแสดงไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถบันทึก ค้นหา หรือพิมพ์ไฟล์ ได้โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Reader คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ฟรีได้ ที่นี่ ผ่านทาง Adobe Systems

เว็บไซต์ที่แนะนำ ได้แก่

  • Chrome. โปรดไปที่ Google เพื่อดาวน์โหลด
  • Mozilla Firefox. โปรดไปที่ Mozilla เพื่อดาวน์โหลด
  • Microsoft Edge. โปรดไปที่ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด
  • Safari. โปรดไปที่ Apple เพื่อดาวน์โหลด

ฉันจะดูคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานเวอร์ชันเก่าได้อย่างไร

สำหรับลูกค้านอกสหรัฐอเมริกา ผลการค้นหาจะแสดงคุณสมบัติในการขยายและแสดงเวอร์ชันเก่า หมายเลขเอกสาร และวันที่ตีพิมพ์

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำใน การใช้งาน

เอกสารคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานอาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ ดังนั้นโปรดดูเว็บเพจนี้ สำหรับเวอร์ชันล่าสุด

ฉันจะได้รับแจ้งหรือไม่หากมีการปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำในการใช้งานเนื่องด้วย เหตุผลทางความปลอดภัย

Abbott มีกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยใน การใช้เครื่องมือแพทย์ (Field Safety Corrective Actions หรือ FSCA) หรือไม่ ในบางครั้ง FSCA อาจประกอบ ด้วยการแก้ไขเร่งด่วนกับคำแนะนำในการใช้งานที่ตีพิมพ์แล้ว ในกรณีนี้ กระบวนการของ Abbott กำหนดให้มีการ เผยแพร่ประกาศเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (Field Safety Notice) แก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (HCP) ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการออกคำแนะนำในการใช้งานฉบับปรับปรุง หาก IFU บนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงเนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย เหตุผลจะแสดงอยู่ในช่อง RevisionType (ประเภทการปรับปรุง)

ฉันจะดาวน์โหลดคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งาน (IFU) แบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร

สำหรับเวอร์ชันล่าสุด ให้คลิกที่ชื่อ PDF ในผลลัพธ์การค้นหา ระบบจะแสดงไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถบันทึก ค้นหา หรือพิมพ์ไฟล์ได้โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Reader คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ฟรีได้ ที่นี่ ผ่านทาง Adobe Systems

ฉันจะพิมพ์คู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งาน (IFU) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างไร

สำหรับเวอร์ชันล่าสุด ให้คลิกที่ชื่อ PDF ในผลลัพธ์การค้นหา ระบบจะแสดงไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถบันทึก ค้นหา หรือพิมพ์ไฟล์ได้โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของ Adobe Reader คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF ฟรีได้ ที่นี่ ผ่านทาง Adobe Systems

ฉันจะค้นหาความหมายของสัญลักษณ์บนฉลากได้อย่างไร

คู่มือข้อมูลผู้ป่วยและคำแนะนำในการใช้งานทุกฉบับจะมีความหมายของสัญลักษณ์บนฉลาก คลิกเพื่อดูสัญลักษณ์ ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกที่พบบ่อยที่สุด ที่นี่.

ฉันจะขอรับคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานแบบกระดาษได้อย่างไร

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล

สำหรับแบบฟอร์มส่งคำขอทางออนไลน์ ให้เข้าถึง IFU ที่ต้องการตามคำแนะนำในส่วน ฉันจะค้นหาคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งาน (IFU) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างไร

จากนั้นเลือก สั่งสำเนา ที่อยู่ด้านล่างชื่อของ PDF

ลูกค้าจะได้รับคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานแบบกระดาษเร็วเพียงใด

ลูกค้าในสหภาพยุโรปจะได้รับคู่มือข้อมูลผู้ป่วยหรือคำแนะนำในการใช้งานแบบพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใน 7 วันตามปฏิทิน โดยจัดส่งตามข้อบังคับในท้องถิ่น

ฉันจะค้นหาหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique Device Identification หรือ UDI) ของอุปกรณ์ได้อย่างไร

โปรดดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์ UDI มีสองส่วนโดยที่ 16 หลักแรก คือ UDI-DI และ 18 หลักสุดท้าย คือ UDI-PI

Unique Device Identification *หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ = 16 หลักแรก

คุณสามารถใช้ UDI-DI บนเว็บไซต์ EUDAMED เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลสรุปเรื่องประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยและทางคลินิก (Summary of Safety and Clinical Performance หรือ SSCP)