Vanliga frågor

Var hittar jag patientinformationsguiden eller bruksanvisningen för en specifik produkt?

Bruksanvisningar för vårdpersonal:

  1. 1. Välj Continent (Kontinent) > Country (Land) > Languages (Språk). Välj Continue (Fortsätt).
  2. 2. Ange produktnamn eller modellnummer, eller filtrera på Segment, Category (Kategori) och Family (Familj).
  3. 3. Välj Search (Sök).

Godkända bruksanvisningar för valt land och vald produkt visas.

 

Patienthandböcker:

  1. 1. Välj Continent (Kontinent) > Country (Land) > Languages (Språk). Välj Continue (Fortsätt).
  2. 2. Ange produktnamn eller modellnummer och välj Search (Sök).
  3. 3. Eller välj en länk till en specifik produkt.

Godkända patienthandböcker för land och produkt visas.

 

Varför finns inte mitt land i listan? (Endast bruksanvisning)

Ditt land kanske inte är godkänt för elektroniska bruksanvisningar än. Produkten tillhandahålls med en tryckt bruksanvisning. Om du behöver en kopia av en bruksanvisning kan du kontakta oss på Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Varför finns inte produkten i listan för mitt land? (Endast bruksanvisning)

Produkten kanske inte har godkänts i valt land och/eller kanske inte har godkänts för elektroniska bruksanvisningar än. Produkten tillhandahålls med en tryckt bruksanvisning. Om du behöver en kopia av en bruksanvisning kan du kontakta oss på Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Kan jag använda patientinformationsguiden eller bruksanvisningen för ett annat land?

Nej, endast godkända patientinformationsguider och bruksanvisningar för ett specifikt land får användas.

Hur visar jag en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Adobe Reader 6.0 eller senare krävs för att visa PDF-filer.

Klicka på PDF-filens namn i sökresultatet. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas i eller skrivas ut med Adobe Reader-funktioner. Du kan hämta en kostnadsfri PDF-läsare här hos Adobe Systems.

Rekommenderade webbläsare:

  • Chrome. Hämta hos Google to download.
  • Mozilla Firefox. Hämta hos Mozilla to download.
  • Microsoft Edge. Hämta hos Microsoft to download.
  • Safari. Hämta hos Apple to download.

Hur visar jag tidigare versioner av en patientinformationsguide eller bruksanvisning?

För kunder utanför USA finns en funktion tillgänglig i sökresultaten som visar tidigare versioner, dokumentnummer och publiceringsdatum.

Hur vet jag om en patientinformationsguide eller bruksanvisning har reviderats?

Patientinformationsguider och bruksanvisningar kan revideras vid tillfälle. Besök den här webbsidan för den mest aktuella versionen.

Hur meddelas jag om en bruksanvisning har reviderats av säkerhetsskäl?

Abbott har en formell rutin för att avgöra om en FSCA (Field Safety Corrective Action) är nödvändig. Ibland kan en FSCA innehålla viktiga revideringar till bruksanvisningar. I sådana fall kräver Abbotts rutin att ett säkerhetsmeddelande skickas ut till alla vårdgivare som har mottagit den berörda produkten för att informera om den reviderade bruksanvisningen. Om en bruksanvisning på webbplatsen har uppdaterats av säkerhetsskäl visas anledningen i fältet RevisionType (Revisionstyp).

Hur hämtar jag en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på PDF-filens namn i sökresultatet för den senaste versionen. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas i eller skrivas ut med Adobe Reader-funktioner. Du kan hämta en kostnadsfri PDF-läsare här hos Adobe Systems.

Hur skriver jag ut en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på PDF-filens namn i sökresultatet för den senaste versionen. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas i eller skrivas ut med Adobe Reader-funktioner. Du kan hämta en kostnadsfri PDF-läsare här hos Adobe Systems.

Var hittar jag en symbolförklaring?

Alla patientinformationsguider och bruksanvisningar innehåller en symbolförklaring. En förklaring av de mest använda standardsymbolerna hittar du här.

Hur beställer jag en tryckt kopia av en patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Kontakta kundservice via telefon, fax eller e-post.

Om du vill beställa online via ett formulär letar du reda på bruksanvisningen enligt instruktionerna under avsnittet Var hittar jag patientinformationsguiden eller bruksanvisningen för en specifik produkt?

Sen väljer du Beställ en kopia under namnet på PDF-filen.

Hur lång tid tar det för kunden att få en tryckt kopia av en patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Kunder inom EU mottar sin tryckta patientinformationsguide eller bruksanvisning kostnadsfritt inom 7 kalenderdagar. Andra platser följer lokala bestämmelser.

Var hittar jag det unika ID-numret (UDI) för enheten?

Se produktetiketten. Det unika ID-numret består av två delar: de första 16 siffrorna är UDI-DI och de sista 18 siffrorna är UDI-PI.

Unique Device Identification *Identifierare för enheten = de första 16 siffrorna

Du kan använda UDI-DI på webbplatsen EUDAMED för att komma åt enhetsrelaterad information såsom Sammanfattning av säkerhet och kliniska prestanda (SSCP).