Najčešća pitanja

Kako da pronađem vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu za određeni proizvod?

Za uputstvo za upotrebu za profesionalne radnike:

  1. 1. Izaberite Continent > Country > Languages (Kontinent > Zemlja > Jezici). Izaberite Continue (Nastavi).
  2. 2. Unesite naziv proizvoda ili broj modela ili filtrirajte koristeći opcije Segment, Category (Kategorija) i Family (Porodica).
  3. 3. Izaberite Search (Pretraži).

Prikazuje se uputstvo za upotrebu odobreno za izabranu zemlju i proizvod.

 

Za priručnike za pacijente:

  1. 1. Izaberite Continent > Country > Languages (Kontinent > Zemlja > Jezici). Izaberite Continue (Nastavi).
  2. 2. Unesite naziv proizvoda ili broj modela i izaberite Search (Pretraži).
  3. 3. Ili izaberite vezu do određenog proizvoda.

Prikazuju se priručnici odobreni za izabrane zemlju i proizvod.

 

Zašto moje zemlje nema na listi? (samo uputstvo za upotrebu)

Vaša zemlja možda trenutno nije odobrena za elektronsko uputstvo za upotrebu. Uz proizvod ćete dobiti štampani primerak uputstva za upotrebu. Ako vam je potreban primerak uputstva za upotrebu, obratite nam se preko stranice Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Zašto proizvod nije na listi za moju zemlju? (samo uputstvo za upotrebu)

Proizvod možda nije odobren u izabranoj zemlji i/ili možda trenutno nije odobren za elektronsko uputstvo za upotrebu. Uz proizvod ćete dobiti štampani primerak uputstva za upotrebu. Ako vam je potreban primerak uputstva za upotrebu, obratite nam se preko stranice Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Da li mogu da koristim vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu za drugu zemlju?

Ne. Morate da koristite vodič sa informacijama za pacijenta i uputstvo za upotrebu odobrene za odgovarajuću zemlju.

Kako da prikažem elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za pregled PDF datoteka je potreban program Adobe Reader 6.0 ili novija verzija.

Kliknite na naziv PDF datoteke u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u vašem veb-pregledaču. Datoteka može da se sačuva, pretražuje ili štampa pomoću funkcija programa Adobe Reader. Besplatni čitač PDF datoteka je dostupan ovde i obezbeđuje ga Adobe Systems.

Recommended web browsers are:

  • Chrome. Posetite lokaciju Google da biste preuzeli.
  • Mozilla Firefox. Posetite lokaciju Mozilla da biste preuzeli.
  • Microsoft Edge. Posetite lokaciju Microsoft da biste preuzeli.
  • Safari. Posetite lokaciju Apple da biste preuzeli.

Kako da prikažem prethodne verzije vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Za korisnike izvan Sjedinjenih Država, rezultati pretrage će prikazati funkciju za proširenje i prikaz prethodnih verzija, brojeva dokumenata i datuma objavljivanja.

Kako da znam da li su vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu revidirani?

Vodiči sa informacijama za pacijente ili uputstva za upotrebu se mogu povremeno revidirati i zato najnoviju verziju potražite na ovoj veb-stranici.

Na koji način ćete me obavestiti ako se uputstvo za upotrebu revidira iz bezbednosnih razloga?

Kompanija Abbott ima formalni proces putem kojeg utvrđuje kada su sigurnosne korektivne mere na terenu (FSCA) neophodne. Mere FSCA povremeno mogu da uključuju hitne revizije propisanog uputstva za upotrebu. U tim slučajevima, proces kompanije Abbott zahteva da se obaveštenje o bezbednosti na terenu dostavi svim pružaocima zdravstvenih usluga koji su dobili proizvod koji je time obuhvaćen kako bi bili obavešteni o revidiranom propisanom uputstvu za upotrebu. Ako je uputstvo za upotrebu na veb-lokaciji ažuriran iz bezbednosnih razloga, razlog za reviziju se prikazuje u polju „RevisionType“ (Tip revizije).

Kako da preuzmem elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju, kliknite na naziv PDF datoteke u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u vašem veb-pregledaču. Datoteka može da se sačuva, pretražuje ili štampa pomoću funkcija programa Adobe Reader. Besplatni čitač PDF datoteka je dostupan ovde i obezbeđuje ga Adobe Systems.

Kako da odštampam elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju, kliknite na naziv PDF datoteke u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u vašem veb-pregledaču. Datoteka može da se sačuva, pretražuje ili štampa pomoću funkcija programa Adobe Reader. Besplatni čitač PDF datoteka je dostupan ovde i obezbeđuje ga Adobe Systems.

Gde mogu da pronađem definicije simbola na nalepnici?

Svaki vodič sa informacijama za pacijenta i svako uputstvo za upotrebu sadrže definicije simbola na nalepnici. Najčešće korišćene harmonizovane simbole možete pronaći ovde.

Kako da zahtevam odštampane primerke vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Kontaktirajte korisničku službu putem telefona, faksa ili e-pošte.

Za obrazac za zahtev na mreži, pristupite određenom uputstvu za upotrebu pomoću uputstava u delu Kako da pronađem vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu za određeni proizvod?

Zatim izaberite opciju Poruči primerak ispod naziva PDF datoteke.

Koliko brzo će korisnici dobiti odštampane primerke vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Korisnici iz Evropske unije će dobiti odštampani primerak vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu u roku od 7 kalendarskih dana, bez dodatnih troškova. Za druge lokacije se ta isporuka obavlja u skladu sa lokalnim propisima.

Kako da pronađen jedinstvenu identifikaciju uređaja (UDI) za uređaj?

Pogledajte na nalepnici na proizvodu. UDI se sastoji od dva dela: prvi deo ima 16 cifara koje predstavljaju UDI-DI, a sledećih 18 cifara su UDI-PI.

Unique Device Identification *Identifikator uređaja = prvih 16 cifara

Možete da koristite UDI-DI na lokaciji EUDAMED da biste pristupili informacija ao proizvodu, kao što su rezime bezbednosnih funkcija i kliničke performanse (SSCP).