Často kladené otázky

Ako nájdem informačnú príručku pre pacienta alebo návod na použitie pre konkrétny výrobok (IFU)?

Odborné návody na použitie:

  1. 1. Vyberte možnosti Continent (Kontinent) > Country (Krajina) > Languages (Jazyky). Vyberte možnosť Continue (Pokračovať).
  2. 2. Zadajte názov výrobku alebo číslo modelu alebo filtrujte podľa možností Segment, Category (Kategória) a Family (Rad).
  3. 3. Vyberte možnosť Search (Hľadať).

Zobrazia sa návody na použitie (IFU) schválené pre vybranú krajinu a výrobok.

 

Príručky pre pacientov:

  1. 1. Vyberte možnosti Continent (Kontinent) > Country (Krajina) > Languages (Jazyky). Vyberte možnosť Continue (Pokračovať).
  2. 2. Zadajte názov alebo číslo modelu výrobku a vyberte možnosť Search (Hľadať).
  3. 3. Alebo vyberte odkaz na konkrétny výrobok.

Zobrazia sa príručky pre pacientov schválené pre danú krajinu a výrobok.

 

Prečo nie je v zozname uvedená moja krajina? (Len návody na použitie)

Vaša krajina nemusí byť momentálne schválená pre elektronické návody na použitie. Výrobok bude dodaný s papierovým návodom na použitie. Ak požadujete kópiu návodu na použitie, obráťte sa na nás prostredníctvom príslušných údajov uvedených na stránke Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Prečo výrobok nie je uvedený v zozname pre moju krajinu? (Len návody na použitie)

Výrobok nemusí byť vo vybranej krajine schválený a/alebo nemusí byť v súčasnosti schválený pre elektronické návody na použitie. Výrobok bude dodaný s papierovým návodom na použitie. Ak požadujete kópiu návodu na použitie, obráťte sa na nás prostredníctvom príslušných údajov uvedených na stránke Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Môžem použiť informačnú príručku pre pacientov alebo návod na použitie inej krajiny?

Nie, musia sa použiť informačné príručky pre pacientov a návody na použitie schválené pre príslušnú krajinu.

Ako si zobrazím elektronickú informačnú príručku pre pacientov alebo návod na použitie?

Na prezeranie súborov PDF sa vyžaduje program Adobe Reader 6.0 alebo novší.

Kliknite na názov súboru PDF vo výsledkoch vyhľadávania. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, prehľadávať alebo vytlačiť pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný program na zobrazenie súborov PDF je k dispozícii tu prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems.

Odporúčané webové prehliadače:

  • Chrome. Na stiahnutie navštívte stránku spoločnosti Google
  • Mozilla Firefox. Na stiahnutie navštívte stránku spoločnosti Mozilla
  • Microsoft Edge. Na stiahnutie navštívte stránku spoločnosti Microsoft
  • Safari. Na stiahnutie navštívte stránku spoločnosti Apple

Ako si zobrazím predchádzajúce verzie informačnej príručky pre pacientov alebo návodu na použitie?

Zákazníkom mimo USA sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí funkcia na rozbalenie a zobrazenie predchádzajúcich verzií, čísel dokumentov a dátumov publikovania.

Ako zistím, či boli informačná príručka pre pacientov alebo návod na použitie revidované?

Dokumenty informačných príručiek pre pacientov alebo návodov na použitie môžu byť z času na čas revidované, takže najaktuálnejšiu verziu nájdete na tejto webovej stránke.

Ako budem informovaný, ak bol návod na použitie z bezpečnostných dôvodov revidovaný?

Spoločnosť Abbott má ustanovený formálny proces na určenie, kedy sú potrebné bezpečnostné nápravné opatrenia (FSCA). FSCA môžu príležitostne zahŕňať naliehavé revízie predpísaných návodov na použitie. V týchto prípadoch si proces spoločnosti Abbott vyžaduje distribúciu bezpečnostného oznamu každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (HCP), ktorý dostal dotknutý výrobok, aby ho informoval o revidovanom predpísanom návode na použitie. Ak bol návod na použitie na webovej stránke z bezpečnostných dôvodov aktualizovaný, dôvod sa zobrazí v poli RevisionType (Typ revízie).

Ako si stiahnem elektronickú informačnú príručku pre pacientov alebo návod na použitie?

Najnovšiu verziu získate kliknutím na názov súboru PDF vo výsledkoch vyhľadávania. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, prehľadávať alebo vytlačiť pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný program na zobrazenie súborov PDF je k dispozícii tu prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems.

Ako si vytlačím elektronickú informačnú príručku pre pacientov alebo návod na použitie?

Najnovšiu verziu získate kliknutím na názov súboru PDF vo výsledkoch vyhľadávania. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, prehľadávať alebo vytlačiť pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný program na zobrazenie súborov PDF je k dispozícii tu prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems.

Kde nájdem definície symbolov uvedených na štítkoch?

Definície symbolov uvedených na štítkoch obsahuje každá informačná príručka pre pacientov a návod na použitie. Najpoužívanejšie harmonizované symboly získate kliknutím sem. tu.

Ako si vyžiadam papierovú kópiu informačnej príručky pre pacientov alebo návodu na použitie?

Obráťte sa ma zákaznícky servis telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Ak chcete získať prístup k online formuláru žiadosti, vyhľadajte konkrétny návod na použitie pomocou pokynov v časti Ako nájdem informačnú príručku pre pacienta alebo návod na použitie pre konkrétny výrobok (IFU)?

Potom vyberte možnosť Objednať kópiu pod názvom súboru PDF.

Ako rýchlo dostanú zákazníci papierovú kópiu informačnej príručky pre pacientov alebo návodu na použitie?

Zákazníci v Európskej únii dostanú tlačenú informačnú príručku pre pacientov alebo návod na použitie bez dodatočných nákladov do 7 kalendárnych dní. V iných oblastiach bude dodávka uskutočnená v súlade s miestnymi predpismi.

Ako nájdem jedinečné identifikačné číslo pomôcky (UDI) pre danú pomôcku?

Pozrite si štítok výrobku. Číslo UDI sa skladá z dvoch častí: prvých 16 číslic predstavuje UDI-DI a posledných 18 číslic predstavuje UDI-PI.

Unique Device Identification *Identifikátor pomôcky = prvých 16 číslic

Číslo UDI-DI môžete použiť na stránke EUDAMED na prístup k informáciám týkajúcim sa pomôcky, ako je napríklad Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP).