Vanlige spørsmål

Hvordan finner jeg pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen for et bestemt produkt?

For bruksanvisninger:

  1. 1. Velg Continent (Kontinent) > Country (Land) > Languages (Språk). Velg Continue (Fortsett).
  2. 2. Angi produktnavn eller modellnummer, eller filtrer på Segment, Category (Kategori) og Family (Serie).
  3. 3. Velg Search (Søk).

Bruksanvisningene som er godkjent for landet og produktet du har valgt, vises.

 

For pasienthåndbøker:

  1. 1. Velg Continent (Kontinent) > Country (Land) > Languages (Språk). Velg Continue (Fortsett).
  2. 2. Angi produktnavn eller modellnummer, og velg Search (Søk).
  3. 3. Eller velg en kobling til et bestemt produkt.

Pasienthåndbøkene som er godkjent for landet og produktet, vises.

 

Hvorfor er ikke mitt land oppført? (Bare bruksanvisning)

Ditt land er kanskje ikke godkjent for elektroniske bruksanvisninger på dette tidspunktet. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kan du ta kontakt med oss ved å bruke oversikten på Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Hvorfor er produktet ikke oppført i mitt land? (Bare bruksanvisning)

Produktet er kanskje ikke godkjent i det valgte landet og/eller er kanskje ikke godkjent for elektroniske bruksanvisninger på dette tidspunktet. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kan du ta kontakt med oss ved å bruke oversikten på Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Kan jeg bruke pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen fra et annet land?

Nei, pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger godkjent for hvert land må brukes.

Hvordan viser jeg en elektronisk pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

Adobe Reader 6.0 eller nyere kreves for å vise PDF-filer.

Klikk på PDF-navnet i søkeresultatene. Filen vises i nettleseren. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved bruk av Adobe Reader-funksjonaliteter. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Anbefalte nettlesere:

  • Chrome. Gå til Google for å laste ned.
  • Mozilla Firefox. Gå til Mozilla for å laste ned.
  • Microsoft Edge. Gå til Microsoft for å laste ned.
  • Safari. Gå til Apple for å laste ned.

Hvordan viser jeg tidligere versjoner av en pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

For kunder utenfor USA vil søkeresultatene vise en funksjon for å utvide og vise tidligere versjoner, dokumentnumre og publiseringsdatoer.

Hvordan vet jeg om pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen har blitt revidert?

Dokumenter med pasientinformasjonsveiledninger eller bruksanvisninger kan bli revidert fra tid til annen, så følg med på denne nettsiden for den nyeste versjonen.

Hvordan vil jeg bli varslet hvis bruksanvisningen har blitt revidert av sikkerhetsgrunner?

Abbott har en formell prosess for å fastslå når et korrigerende sikkerhetstiltak (FSCA) er nødvendig. Av og til kan et korrigerende sikkerhetstiltak (FSCA) omfatte viktige endringer i foreskrevet bruksanvisning. I disse tilfellene krever Abbotts prosess at det sendes ut en sikkerhetsmelding til alle leverandører av helsetjenester som har mottatt det aktuelle produktet, for å informere dem om den endrede bruksanvisningen. Hvis en bruksanvisning på nettsiden har blitt oppdatert av sikkerhetsgrunner, vises grunnene under feltet RevisionType (Type endring).

Hvordan laster jeg ned en elektronisk pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-navnet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved bruk av Adobe Reader-funksjonaliteter. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvordan skriver jeg ut en elektronisk pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-navnet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved bruk av Adobe Reader-funksjonaliteter. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvor finner jeg definisjonene for etikettsymbolene?

Alle pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger inneholder definisjoner for etikettsymboler. Klikk for de vanligste harmoniserte symbolene. her.

Hvordan ber jeg om en papirkopi av pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen?

Kontakt kundeservice på telefon, faks eller e-post.

For et elektronisk forespørselsskjema går du til den spesifikke brukanvisningen ved hjelp av instruksjonene under Hvordan finner jeg pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen for et bestemt produkt?

Deretter velger du Bestill en kopi under navnet på PDF-filen

Hvor raskt vil kundene motta en papirkopi av pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen?

Kunder i EU vil motta en trykt pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning gratis innen 7 kalenderdager. På andre steder vil leveringen være i samsvar med lokale forskrifter.

Hvordan finner jeg den unike enhetsidentifikasjonen (UDI) for enheten?

Se produktetiketten. UDI-en består av to deler: de 16 første sifrene er UDI-DI-en og de 18 siste sifrene er UDI-PI-en.

Unique Device Identification *Enhetsidentifikator = 16 første sifrene

Du kan bruke UDI-DI-en på EUDAMED stedet for å få tilgang til enhetsrelatert informasjon, som f.eks. sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP).