Vaak gestelde vragen

Hoe kan ik de informatiegids voor patiënten of de gebruiksaanwijzing voor een specifiek product vinden?

Gebruiksaanwijzingen voor professionals:

  1. 1. Selecteer Continent > Country > Languages (Continent > Land > Talen). Selecteer Continue (Doorgaan).
  2. 2. Voer de productnaam of het modelnummer in of filter op Segment, Category (Categorie) en Family (Reeks).
  3. 3. Selecteer Search (Zoeken).

De gebruiksaanwijzingen die zijn goedgekeurd voor het land en het geselecteerde product worden weergegeven.

 

Handleidingen voor patiënten:

  1. 1. Selecteer Continent > Country > Languages (Continent > Land > Talen). Selecteer Continue (Doorgaan).
  2. 2. Voer de productnaam of het modelnummer in en selecteer Search (Zoeken).
  3. 3. Of klik op een koppeling voor een specifiek product.

De handleidingen voor patiënten die zijn goedgekeurd voor het land en het product worden weergegeven.

 

Waarom staat mijn land niet in de lijst? (Alleen voor gebruiksaanwijzingen)

Mogelijk is uw land nog niet goedgekeurd voor elektronische gebruiksaanwijzingen. Bij het product wordt een papieren gebruiksaanwijzing geleverd. Als u een kopie van de gebruiksaanwijzing nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de toepasselijke Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Waarom staat het product niet in de lijst voor mijn land? (Alleen voor gebruiksaanwijzingen)

Mogelijk is het product nog niet goedgekeurd in het geselecteerde land en/of is het nog niet goed gekeurd voor elektronische gebruiksaanwijzingen. Bij het product wordt een papieren gebruiksaanwijzing geleverd. Als u een kopie van de gebruiksaanwijzing nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de toepasselijke Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Kan ik de informatiegids voor patiënten of de gebruiksaanwijzing voor een ander land gebruiken?

Nee, u mag alleen informatiegidsen voor patiënten en gebruiksaanwijzingen gebruiken die zijn goedgekeurd voor uw eigen land.

Hoe kan ik een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing bekijken?

Voor het weergeven van pdf-bestanden is Adobe Reader versie 6.0 of hoger nodig.

Klik op de naam van het pdf-bestand in de zoekresultaten. Het bestand wordt weergegeven in uw internetbrowser. Het bestand kan worden opgeslagen, doorzocht of afgedrukt met Adobe Reader. U kunt een gratis pdf-reader downloaden hier via Adobe Systems.

Aanbevolen internetbrowsers zijn:

  • Chrome. Ga naar Google om te downloaden.
  • Mozilla Firefox. Ga naar Mozilla om te downloaden.
  • Microsoft Edge. Ga naar Microsoft om te downloaden.
  • Safari. Ga naar Apple om te downloaden.

Hoe kan ik eerdere versies van een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing bekijken?

Voor klanten buiten de Verenigde Staten bevatten de zoekresultaten een functie voor uitbreiden en weergeven van eerdere versies, documentnummers en publicatiedatums.

Hoe kan ik zien of een informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing is gereviseerd?

Informatiegidsen voor patiënten en gebruiksaanwijzingen kunnen af en toe worden gereviseerd. Raadpleeg deze internetpagina voor de recentste versie.

Hoe word ik op de hoogte gebracht als de gebruiksaanwijzing om veiligheidsredenen is gereviseerd?

Abbott heeft een formeel proces opgesteld voor het vaststellen of corrigerende maatregelen in verband met de veiligheid (Field Safety Corrective Actions; FSCA) noodzakelijk zijn. Soms kan een FSCA urgente revisies van de voorgeschreven gebruiksaanwijzing omvatten. In dergelijke gevallen omvat Abbott’s proces de verspreiding van een veiligheidsmededeling aan elke zorgverlener die het betrokken product heeft ontvangen. In deze veiligheidsmededeling staat dat de voorgeschreven gebruiksaanwijzing is gereviseerd. Als een gebruiksaanwijzing op de website om veiligheidsredenen is bijgewerkt, wordt de reden voor de wijziging weergegeven onder het veld RevisionType (Type revisie).

Hoe kan ik een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing downloaden?

Klik op de naam van het pdf-bestand in de zoekresultaten om de recentste versie te zien. Het bestand wordt weergegeven in uw internetbrowser. Het bestand kan worden opgeslagen, doorzocht of afgedrukt met Adobe Reader. U kunt een gratis pdf-reader downloaden hier via Adobe Systems.

Hoe kan ik een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing afdrukken?

Klik op de naam van het pdf-bestand in de zoekresultaten om de recentste versie te zien. Het bestand wordt weergegeven in uw internetbrowser. Het bestand kan worden opgeslagen, doorzocht of afgedrukt met Adobe Reader. U kunt een gratis pdf-reader downloaden here via Adobe Systems.

Waar kan ik de definities van de symbolen op de labels vinden?

Elke informatiegids voor patiënten en elke gebruiksaanwijzing bevat de definities van de symbolen op de labels. Klik voor informatie over de meest gebruikte geharmoniseerde symbolen. hier.

Hoe kan ik een papieren exemplaar van een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing aanvragen?

Neem telefonisch, via fax of via e-mail contact op met de klantenservice.

Ga voor een online aanvraagformulier naar de specifieke gebruiksaanwijzing door de instructies te volgen onder Hoe kan ik de informatiegids voor patiënten of de gebruiksaanwijzing voor een specifiek product vinden?

Selecteer dan Een exemplaar bestellen onder de naam van de pdf.

Hoe snel ontvangen klanten een papieren exemplaar van een elektronische informatiegids voor patiënten of een gebruiksaanwijzing?

Klanten in de Europese Unie ontvangen binnen 7 dagen gratis een papieren informatiegids voor patiënten of een papieren gebruiksaanwijzing. In andere landen vindt de levering plaats in overeenstemming met de lokaal geldende voorschriften.

Hoe kan ik de unieke hulpmiddelidentificatiecode (Unique Device Identification; UDI) van het hulpmiddel vinden?

Raadpleeg het label van het product. De UDI bestaat uit twee delen: de eerste 16 cijfers zijn de UDI-DI en de laatste 18 cijfers zijn de UDI-PI.

Unique Device Identification *Hulpmiddelidentificatiecode = eerste 16-cijfers

U kunt de UDI-DI op de EUDAMED website gebruiken om toegang te verkrijgen tot hulpmiddelgerelateerde informatie, zoals de samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties (Summary of Safety and Clinical Performance; SSCP).