Bieži uzdotie jautājumi

Kā atrast pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju (LI) konkrētam izstrādājumam?

Profesionālām LI:

  1. 1. Atlasiet vienumu Continent > Country > Languages (Kontinents > Valsts > Valodas). Atlasiet Continue (Turpināt).
  2. 2. Ievadiet produkta nosaukumu vai modeļa numuru vai filtrējiet pēc Segment (Segments), Category (Kategorija) vai Family (Saime).
  3. 3. Atlasiet Search (Meklēt).

Tiek parādītas atlasītajai valstij un produktam apstiprinātās lietošanas instrukcijas.

 

Pacientu rokasgrāmatām:

  1. 1. Atlasiet vienumu Continent > Country > Languages (Kontinents > Valsts > Valodas). Atlasiet Continue (Turpināt).
  2. 2. Ievadiet produkta nosaukumu vai modeļa numuru un atlasiet Search (Meklēt).
  3. 3. Vai atlasiet saiti uz konkrētu produktu.

Tiek parādītas attiecīgajai valstij un izstrādājumam apstiprinātās pacientu rokasgrāmatas

 

Kāpēc mana valsts nav iekļauta sarakstā? (Tikai lietošanas instrukcija)

Šobrīd jūsu valsts, iespējams, nav apstiprināta elektroniskajām lietošanas instrukcijām. Produkts tiks piegādāts kopā ar lietošanas instrukciju papīra formātā. Ja jums ir nepieciešama lietošanas instrukcijas kopija, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot atbilstošās Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Kāpēc produkts nav iekļauts sarakstā manā valstī? (Tikai lietošanas instrukcija)

Produkts var nebūt apstiprināts izvēlētajā valstī un/vai pašlaik tam var nebūt apstiprināta elektroniskā lietošanas instrukcija. Tas tiks piegādāts kopā ar lietošanas instrukciju papīra formātā. Ja jums ir nepieciešama lietošanas instrukcijas kopija, sazinieties ar mums, izmantojot atbilstošās Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Vai varu izmantot pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju no citas valsts?

Nē, ir jāizmanto katrai valstij apstiprinātas pacientu informatīvās rokasgrāmatas un lietošanas instrukcija.

Kā skatīt elektronisku pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju?

Lai skatītu PDF failus, ir nepieciešama programma Adobe Reader 6.0 vai jaunāka tās versija.

Noklikšķiniet uz .pdf nosaukuma meklēšanas rezultātos. Fails tiks parādīts jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Failu var saglabāt, meklēt vai izdrukāt, izmantojot Adobe Reader funkcionalitāti. Bezmaksas .pdf lasītājs ir pieejams šeit izmantojot Adobe Systems

Ieteicamās tīmekļa pārlūkprogrammas ir:

  • Chrome. Lūdzu, apmeklējiet Google lai lejupielādētu.
  • Mozilla Firefox. Lūdzu, apmeklējiet Mozilla lai lejupielādētu.
  • Microsoft Edge. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft lai lejupielādētu.
  • Safari. Lūdzu, apmeklējiet Apple lai lejupielādētu.

Kā skatīt iepriekšējās pacienta informācijas rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas versijas?

Klientiem ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm meklēšanas rezultātos tiks rādīta funkcija, lai izvērstu un parādītu iepriekšējās versijas, dokumentu numurus un publicētos datumus.

Kā varu zināt, vai pacienta informācijas rokasgrāmata vai lietošanas instrukcija ir pārskatīta?

Pacienta informācijas rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas dokumentus laiku pa laikam var pārskatīt, tāpēc jaunāko versiju, lūdzu, skatiet šajā tīmekļa lapā.

Kā saņemšu paziņojumu, ja lietošanas instrukcija ir pārskatīta drošības apsvērumu dēļ?

Uzņēmumam Abbott ir oficiāls process, lai noteiktu, kad lauka drošības korektīvie pasākumi (FSCA) ir nepieciešami. Reizēm FSCA var ietvert steidzamus grozījumus paredzētajā lietošanas instrukcijā. Šādos gadījumos uzņēmuma Abbott process paredz, ka katram veselības aprūpes sniedzējam (VAS), kas ir saņēmis attiecīgo produktu, ir jāizplata drošības paziņojums, lai informētu viņu par pārskatīto paredzēto lietošanas instrukciju. Ja tīmekļa vietnes lietošanas instrukcija ir atjaunināta drošības apsvērumu dēļ, iemesls tiek parādīts laukā RevisionType (Pārskatīšanas veids).

Kā lejupielādēt elektronisko pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju?

Lai iegūtu jaunāko versiju, meklēšanas rezultātos noklikšķiniet uz .pdf nosaukuma. Fails tiks parādīts jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Failu var saglabāt, meklēt vai izdrukāt, izmantojot Adobe Reader funkcionalitāti. Bezmaksas .pdf lasītājs ir pieejams šeit izmantojot Adobe Systems.

Kā izdrukāt elektronisko pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju?

Lai iegūtu jaunāko versiju, meklēšanas rezultātos noklikšķiniet uz .pdf nosaukuma. Fails tiks parādīts jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Failu var saglabāt, meklēt vai izdrukāt, izmantojot Adobe Reader funkcionalitāti. Bezmaksas .pdf lasītājs ir pieejams šeit izmantojot Adobe Systems.

Kur atrast apzīmējumu simbolu definīcijas?

Katrā pacienta informācijas rokasgrāmatā un lietošanas instrukcijā ir ietvertas etiķetes simbolu definīcijas. Lai uzzinātu biežāk lietotos harmonizētos simbolus, noklikšķiniet šeit.

Kā pieprasīt pacienta informācijas rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas eksemplāru papīra formātā?

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot tālruni, faksu vai e-pastu.

Lai saņemtu tiešsaistes pieprasījuma veidlapu, piekļūstiet konkrētajai lietošanas instrukcijai, izmantojot norādījumus sadaļā Kā atrast pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju (LI) konkrētam izstrādājumam?

Pēc tam atlasietPasūtīt eksemplāruzem PDF faila nosaukuma

Cik drīz klienti saņems pacienta informācijas rokasgrāmatas vai lietošanas instrukcijas papīra kopiju?

Klienti Eiropas Savienībā saņems izdrukātu pacienta informācijas rokasgrāmatu vai lietošanas instrukciju bez papildu maksas 7 kalendāro dienu laikā. Citās vietās piegāde tiks veikta atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Kā atrast ierīces unikālo identifikatoru (Unique Device Identification — UDI)??

Skatiet produkta etiķeti. UDI sastāv no divām daļām: pirmie 16 cipari ir UDI-DI, un pēdējie 18 cipari ir UDI-PI.

Unique Device Identification *Ierīces identifikators = pirmie 16 cipari

Varat izmantot vietnē esošo UDI-DI, EUDAMED lai piekļūtu ar ierīci saistītai informācijai, piemēram, drošības un klīniskās veiktspējas kopsavilkumam (SSCP).