Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να βρω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης για ένα συγκεκριμένο προϊόν;

Για οδηγίες χρήσης για επαγγελματίες:

  1. 1. Επιλέξτε Continent > Country > Languages (Ήπειρος > Χώρα > Γλώσσες). Επιλέξτε Continue (Συνέχιση).
  2. 2. Εισαγάγετε όνομα προϊόντος ή αριθμό μοντέλου ή πραγματοποιήστε φιλτράρισμα κατά Segment (Τμήμα), Category (Κατηγορία) και Family (Οικογένεια).
  3. 3. Επιλέξτε Search (Αναζήτηση).

Εμφανίζονται οι εγκεκριμένες οδηγίες χρήσης για την επιλεγμένη χώρα και το επιλεγμένο προϊόν.

 

Για εγχειρίδια ασθενούς:

  1. 1. Επιλέξτε Continent > Country > Languages (Ήπειρος > Χώρα > Γλώσσες). Επιλέξτε Continue (Συνέχιση).
  2. 2. Εισαγάγετε το όνομα προϊόντος ή τον αριθμό μοντέλου και επιλέξτε Search (Αναζήτηση).
  3. 3. Ή επιλέξτε έναν σύνδεσμο για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Εμφανίζονται τα εγκεκριμένα εγχειρίδια ασθενούς για τη χώρα και το προϊόν.

 

Γιατί η χώρα μου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα; (Οδηγίες χρήσης μόνο)

Αυτή τη στιγμή, οι οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να μην έχουν εγκριθεί για τη χώρα σας. Το προϊόν θα παρέχεται με οδηγίες χρήσης σε έντυπη μορφή. Εάν θέλετε αντίγραφο των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στον σύνδεσμο Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Γιατί το προϊόν δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της χώρας μου; (Οδηγίες χρήσης μόνο)

Το προϊόν μπορεί να μην είναι εγκεκριμένο για την επιλεγμένη χώρα ή/και μπορεί, αυτή τη στιγμή, να μην έχουν εγκριθεί οι οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή. Το προϊόν θα παρέχεται με οδηγίες χρήσης σε έντυπη μορφή. Εάν θέλετε αντίγραφο των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στον σύνδεσμο Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης που αφορούν άλλη χώρα;

Όχι, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οδηγοί πληροφοριών ασθενούς και οι οδηγίες χρήσης που έχουν εγκριθεί για κάθε χώρα.

Πώς μπορώ να προβάλω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή;

Adobe Reader 6.0 ή μεταγενέστερο για την προβολή αρχείων PDF.

Κάντε κλικ στο όνομα PDF στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής web που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να εκτυπώσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Adobe Reader. Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF διατίθεται δωρεάν εδώ μέσω της Adobe Systems.

Συνιστώμενα προγράμματα περιήγησης web είναι τα εξής:

  • Chrome. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Google για να πραγματοποιήσετε λήψη.
  • Mozilla Firefox. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Mozilla για να πραγματοποιήσετε λήψη.
  • Microsoft Edge. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Microsoft για να πραγματοποιήσετε λήψη.
  • Safari. Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Apple για να πραγματοποιήσετε λήψη.

Πώς μπορώ να προβάλω προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης;

Για πελάτες εκτός ΗΠΑ, στα αποτελέσματα αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης και εμφάνισης προηγούμενων εκδόσεων, αριθμών εγγράφων και ημερομηνιών έκδοσης.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν ο οδηγός πληροφοριών ασθενούς ή οι οδηγίες χρήσης έχουν αναθεωρηθεί;

Οι οδηγοί πληροφοριών ασθενούς ή οι οδηγίες χρήσης μπορεί κατά καιρούς να αναθεωρούνται, οπότε ανατρέξτε σε αυτήν την ιστοσελίδα για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Πώς θα ενημερωθώ αν οι οδηγίες χρήσης έχουν αναθεωρηθεί για λόγους ασφαλείας;

Η Abbott για να καθορίσει πότε απαιτούνται επιτόπια διορθωτικά μέτρα ασφάλειας (FSCA) ακολουθεί τυπική διαδικασία. Περιστασιακά, ένα FSCA μπορεί να περιλαμβάνει επείγουσες αναθεωρήσεις στις προβλεπόμενες οδηγίες χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία της Abbott απαιτείται η διανομή επιτόπιας οδηγίας ασφάλειας σε όλους τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (HCP) που έχουν λάβει το επηρεαζόμενο προϊόν, ώστε να ενημερωθούν για την αναθεώρηση των προβλεπόμενων οδηγιών χρήσης. Εάν μια οδηγία χρήσης στον ιστότοπο έχει επικαιροποιηθεί για λόγους ασφαλείας, ο λόγος εμφανίζεται κάτω από το πεδίο RevisionType (Τύπος αναθεώρησης).

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω λήψη του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή;

Για την τελευταία έκδοση, κάντε κλικ στο όνομα PDF στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής web που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να εκτυπώσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Adobe Reader. Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF διατίθεται δωρεάν εδώ μέσω της Adobe Systems.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή;

Για την τελευταία έκδοση, κάντε κλικ στο όνομα PDF στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής web που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να εκτυπώσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Adobe Reader. Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF διατίθεται δωρεάν εδώ vμέσω της Adobe Systems.

Πού μπορώ να βρω τους ορισμούς των συμβόλων ετικέτας;

Όλοι οι οδηγοί πληροφοριών ασθενούς και οι οδηγίες χρήσης περιέχουν τους ορισμούς των συμβόλων ετικέτας. Για τα εναρμονισμένα σύμβολα που χρησιμοποιούνται περισσότερο, κάντε κλικ εδώ.

Πώς μπορώ να ζητήσω ένα έντυπο αντίγραφο του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης;

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, μεταβείτε στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης (IFU) ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα Πώς μπορώ να βρω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης για ένα συγκεκριμένο προϊόν;

Στη συνέχεια, επιλέξτε Order a Copy (Παραγγελία αντιγράφου) κάτω από το όνομα του PDF.

Πόσο σύντομα λαμβάνουν οι πελάτες ένα έντυπο αντίγραφο του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης;

Οι πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβουν τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης σε έντυπη μορφή χωρίς επιπλέον χρέωση εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Σε άλλες τοποθεσίες, η παράδοση θα είναι σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πώς μπορώ να βρω την αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI) για το προϊόν;

Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος. Το UDI αποτελείται από δύο μέρη: τα πρώτα 16 ψηφία είναι η αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος-αναγνωριστικό παρασκευής (UDI-DI) και τα τελευταία 18 ψηφία είναι η αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος-αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI).

Unique Device Identification *Ταυτοποίηση προϊόντος = πρώτα 16 ψηφία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το UDI-DI στην ιστοσελίδα της EUDAMED για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το προϊόν, όπως η περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων (SSCP).