Често задавани въпроси

Как да намеря ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба (ИУ) за конкретен продукт?

За професионални ИУ:

  1. 1. берете Continent (континент) > Country (държава) > Languages (езици). Изберете Continue (продължи).
  2. 2. Въведете име на продукта или номер на модел или филтрирайте по Segment (сегмент), Category (категория) и Family (семейство).
  3. 3. Изберете Search (търсене).

Показват се ИУ, одобрени за държавата и за избрания продукт.

 

За ръководства на пациента:

  1. 1. Изберете Continent (континент) > Country (държава) > Languages (езици). Изберете Continue (продължи).
  2. 2. Въведете име на продукта или номер на модел и изберете Search (търсене).
  3. 3. Или изберете връзка към конкретен продукт..

Показват се ръководствата на пациента, одобрени за държавата и за продукта.

 

Защо моята държава не е в списъка? (Само инструкции за употреба))

Вашата държава може да не е одобрена за електронни ИУ в момента. Продуктът ще бъде предоставен с ИУ на хартия. Ако Ви е необходимо копие от ИУ, свържете се с нас чрез съответния Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Защо продуктът не е в списъка за моята държава? (Само инструкции за употреба)

Продуктът може да не е одобрен в избраната държава и/или да не е одобрен за електронни инструкции за употреба в момента. Продуктът ще бъде предоставен с инструкции за употреба на хартия. Ако Ви е необходимо копие от инструкциите за употреба, свържете се с нас чрез съответния Global Locations and Contacts | Abbott U.S..

Мога ли да използвам ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба на друга държава?

Не, трябва да се използват ръководства с информация за пациента и инструкции за употреба, одобрени за конкретната държава. p>

Как да разгледам електронно ръководство с информация за пациента или инструкции за употреба?

За преглед на PDF файлове е необходим Adobe Reader 6.0 или по-нова версия.

Щракнете върху името на PDF в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във Вашия уеб браузър. Файлът може да бъде записан, търсен или отпечатан с помощта на функционалността на Adobe Reader. Безплатен PDF четец е наличен тук чрез Adobe Systems.

Препоръчителните уеб браузъри са:

  • Chrome. Посетете Google за сваляне.
  • Mozilla Firefox. Посетете Mozilla за сваляне.
  • Microsoft Edge. Посетете Microsoft за сваляне.
  • Safari. Посетете Apple за сваляне.

Как да видя предишни версии на ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба?

За клиенти извън Съединените щати резултатите от търсенето ще показват функция за разширяване и предишни версии, номера на документи и публикувани дати.

Как да разбера дали ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба са преработени?

Ръководствата с информация за пациенти или инструкциите за употреба е възможно да се преработват периодично, затова вижте тази уеб страница за най-актуалната версия.

Как ще бъда уведомен, ако инструкциите за употреба са преработени от съображения за сигурност?

Abbott има официален процес за определяне кога са необходими коригиращи действия във връзка с безопасността (FSCA). Понякога FSCA може да включват спешни преработени версии на определените инструкции за употреба. В тези случаи процесът на Abbott изисква разпространението на предупреждение във връзка с безопасността до всеки доставчик на здравни услуги (ДЗУ), който е получил засегнатия продукт, за да бъде информиран за преработените определени инструкции за употреба. Ако ИУ на уебсайта са актуализирани от съображения за сигурност, причината се показва под полето Revision Type (вид редакция).

Как да изтегля електронно ръководство с информация за пациента или инструкции за употреба?

За последната версия щракнете върху името на PDF в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във Вашия уеб браузър. Файлът може да бъде записан, търсен или отпечатан с помощта на функционалността на Adobe Reader. Безплатен PDF четец е наличен тук чрез Adobe Systems.

Как да отпечатам електронното ръководство за информация за пациента или инструкциите за употреба?

За последната версия щракнете върху името на PDF в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във Вашия уеб браузър. Файлът може да бъде записан, търсен или отпечатан с помощта на функционалността на Adobe Reader. Безплатен PDF четец е наличентук чрез Adobe Systems.

Къде мога да намеря определенията на символите на етикетите?

Всяко ръководство за информация за пациента и инструкция за употреба съдържа определенията на символите на етикета. За най-използваните хармонизирани символи щракнете тук.

Как да поискам хартиено копие на ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба?

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефон, факс или имейл

За онлайн заявка, влезте в конкретните ИЗУ, като следвате насоките по-долу Как да намеря ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба (ИУ) за конкретен продукт?

След това изберете Order a Copy (Поръчайте копие) под името на PDF файла.

Колко бързо клиентите ще получат хартиено копие на ръководството с информация за пациента или инструкциите за употреба?

Клиентите в Европейския съюз ще получат отпечатано ръководство с информация за пациента или инструкции за употреба без допълнителни разходи в рамките на 7 календарни дни. За други местоположения доставката ще бъде в съответствие с местните разпоредби.

Как да намеря уникалния идентификатор на устройството (UDI) за съответното устройство?

Вижте етикета на продукта. UDI се състои от две части: първите 16 цифри са UDI-DI, а последните 18 цифри са UDI-PI.

Unique Device Identification*Идентификатор на устройството = първите 16 цифри

Можете да използвате UDI-DI на сайта EUDAMED за достъп до информация, свързана с устройството, като например резюме за безопасността и клиничното действие (SSCP)..